Podpořte Fortnu

Fortna je tu díky podpoře mnoha lidí, kteří na ni přispívají svým časem, přízní nebo penězi. Děkujeme, že nám ji pomáháte spoluutvářet. Fortnu můžete podpořit různými způsoby: