ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator


Pravidelně

Děje se na Fortně

Fortna je také místem setkávání a prostorem, kde se dějí dobré věci. Tyto akce pořádají na Fortně různé skupiny a organizace, u nás se na ně nelze přihlásit.

Pravidelně

 • Kurzy Espero pro lékaře a sestry - Centrum paliativní péče
 • Setkání programu paliativní péče - NF Abakus
 • Setkání karmelitánských terciářů ocds
 • Setkání Al-anon
 • Setkání skupin a společenství - nad Biblí, při meditaci, u čaje...

Březen 2023

 • SeSkup - celostátní setkání chlapi.cz
 • setkání biřmovanců Akademické farnosti Salvátor
 • konference Josef poskytovatelů sociálních služeb

Proběhlo 2023

 • setkání duchovních doprovázejících
 • duchovní obnova YMCA Familia
 • mezinárodní setkání LGBTQ+ křesťanů - synodní skupina
 • setkání komunity Cenacolo
 • workshop Národního ústavu duševního zdraví
 • víkendový seminář skautské Ekumenické lesní školy
 • chlapi.cz - víkendové setkání

Proběhlo 2022

 • EuroSoul - Evropské setkání chlapů
 • Mezinárodní konference Evangelické teologické fakulty
 • Setkání Würzburger Forum der Kontemplazion
 • Arteterapie - Klinika terapie stresu
 • SeSkup 2022 - Celostátní setkání skupin chlapů
 • Výcvik psychoterapie dětí a dospívajících (P. Pöthe - IPDAR)
 • Duchovní cvičení spolku Familia
 • Mezinárodní konference supervizorů - ČIS
 • Setkání salvátorských biřmovanců a katechumenů
 • setkání provázejících párů Manželských setkání
 • týdenní setkání bosých karmelitánů janovské provincie
 • setkání Asociace duchovního doprovázení
 • kurz pro páry - Sendvičová generace
 • Oáza - víkendové setkání mládeže
 • Smrt - průvodce a spojenec (kurz Centra Lávka)